koetsiersbewijs examen 6

Maak een keuze uit A, B of C en druk na het invullen van alle vragen op de knop om je uitslag te zien. Vraag vergeten, dan krijg je een foutmelding!

1. Wat is hoefbevangenheid?


2. Wat bedoelt men met een steile kootstand?


3.Wat is bokhoef?


4.Een veewerend rooster ga je over in?


5.Waar bevindt zich de trompethaak?


6.Wat betekent bord C9?


7.In welk rijtuig zit men in de lengte richting?


8.als een paard buiten staat, wat te doen met de huidverzorging?


9.Als een paard een doffe huid heeft en lusteloos is, komt dat door:


10.Wat is weven?


11.Welke van de onderstaande manoeuvres worden bedoeld als zijnde "bijzondere manoeuvres"?


12.Fietsstrook met doorgetrokken streep mogen gebruikt worden door:


13.Als je van huis wegrijdt met een paard dien je?


14.Waarom zijn niet alle natuurgebieden toegankelijk voor aanspanningen?


15.Het bord ‘verboden toegang art. 461 WvS’ houdt in:


16.Als enige aanspanningen weggaan bij een groep aanspanningen?


17.Overgang van nek/ hals naar middenhand:


18.De plaats van voer en drinkbak in de stal zijn:


19.Een authentiek rijtuig mag nooit in de zon opdrogen, omdat:


20.De borstriem moet zodanig worden bevestigd, dat


21.Een gezond paard herkent men aan:


22.De made die via de anus naar buiten kruipt en de eieren rond de anus plakt, heet:


23.Wanneer wordt hoesten niet waargenomen?


24.Een acute wondinfectie veroorzaakt door een bacil heet?


25.We onderscheiden bij Engelse aanspanningen twee typen:


26.Op fabrieksterreinen wordt vermeld dat de verkeersregels geacht worden daar wel te gelden:


27.Op de volgende onderdelen van een rijtuig zijn splitpennen of andere borgmiddelen noodzakelijk:


28.Hoe stapt men af?


29.Welke bomen, planten en struiken zijn giftig?


30.Waaraan moet u denken wanneer u een terrein binnenrijdt?


31.Welke volgorde is de juiste?


32.Als de schoft wordt opgelegd is de juiste ligging?


33.Waar dient een springriem voor?


34.Wat is rotstraal?


35.Wat is een schiefel?Van de 35 vragen heeft u er goed beantwoord, je mag totaal 7 foute antwoorden hebben om te slagen.
Dat is een percentage van
%  

Bekijk hier de antwoorden

Antwoorden:

1.  B 6.   A 11. B 16. C 21. B 26. B 31. B
2.  A 7.   B 12. A 17. A 22. B 27. B 32. C
3.  C 8.   A 13. C 18. C 23. A 28. A 33. A
4.  C 9.   C 14. A 19. B 24. B 29. C 34. B
5.  B 10. A 15. B 20. A 25. B 30. C 35. B