koetsiersbewijs examen 9

Maak een keuze uit A, B of C en druk na het invullen van alle vragen op de knop om je uitslag te zien. Vraag vergeten, dan krijg je een foutmelding!

1. Wat is de belangrijkste regel voor alle stallen?


2. Parasieten als maagdarmwormen en horzellarven komen voor bij:


3.Wat is nageltred?


4.Waarvoor dienen windriemen?


5.Hoe houdt men de handen bij een uitgangshouding?


6.Welk rijtuig heeft 2 kappen?


7.Bestuurders van een gehandicaptenvoertuig op een gelijkwaardige kruispunt, dient men deze voorrang te velenen?


8.Als iemand lopend vee aan de hand meevoert is men?


9.Met verkeer wordt bedoeld?


10.Fietspaden en fiets/bromfietspaden behoren?


11.Fietsers en bromfietsers mogen op de rijbaan, als zij?


12.Hoe kan men de paarden het beste in toom houden?


13.Mogen ruiters op de rijbaan?


14.Een boer die zijn vee over de weg drijft is?


15.Wanneer mag u op een kruispunt stil blijven staan?


16.Wanneer heeft een tram voorrang?


17.Wanneer heeft een voetganger voorrang?


18.Waar behoort een gehandicaptenvoertuig te rijden?


19.Een voorrangsweg/kruispunt kan naar links of rechts afbuigen. Geeft men hier richting aan?


20.Moet een auto op een onverharde weg voorrang verlenen aan een voetganger op een verharde weg?


21.De verplichting om richting aan te geven geldt alleen voor?


22.Hoe sorteert men voor op beperkte eenrichtingswegen waar (brom)fietsers en gehandicaptenvoertuigen van beide richtingen mogen inrijden?


23.Op sommige plaatsen is het verboden links af te slaan. Hoe wordt dit aangegeven?


24.Als u met ernstig belemmerd zicht de weg op gaat, dan moet de wagen voorzien zijn van?


25.Hoe worden de voor- en achterlichten geplaatst?


26.Een afgeknotte driehoek wordt op de achterzijde aangebracht dus niet afgeschermd door passagiers


27.Wat is de maximum snelheid op een woonerf?


28.Moet een koetsier richting aangeven bij het wegrijden, inhalen en bij het veranderen van rijbaan?


29.Waar behoort de koetsier te rijden op de rotonde?


30.Wat zijn verkeerstekens?


31.Een combinatie van verkeerslicht en stopbord, wat doen we?


32.Waaruit bestaat de voorhand?


33.Wat is het verschil tussen warmbloed en koudbloed?


34.Wijd in de hielen is?


35.Wat zijn hoornscheuren?Van de 35 vragen heeft u er goed beantwoord, je mag totaal 7 foute antwoorden hebben om te slagen.
Dat is een percentage van
%  

Bekijk hier de antwoorden

Antwoorden:

1.  B 6.   B 11. B 16. C 21. B 26. A 31. B
2.  B 7.   C 12. C 17. B 22. C 27. B 32. A
3.  B 8.   B 13. C 18. C 23. A 28. C 33. C
4.  A 9.   B 14. B 19. A 24. B 29. C 34. A
5.  C 10. C 15. B 20. B 25. C 30. C 35. B